sulaco

Hledat / Search

Přejdi na obsah

Boční pláty s logem lodi / Side plates with ship logo

Download > Project Sulaco 1:430

24.12.2010
Stavbu lodi U.S.S .Sulaco začneme trochu netradičně skupinou dílů číslo 02. Proč zrovna 02? Odpověď je na snadě. Protože tato skupina obsahuje díly ,kde je vyobrazen nápis lodi. Zároveň na vás padá tíha volby, kterou ze zmíněných tří lodí začít lepit.
We start the building of Sulaco with unusual group of parts -the parts group No.02. Why? Answer is simple; this group has parts with the logo of the ship. This way you have the hard choice, which of the three ships start to build.Skupina 02 je rozdělena podle jednotlivých lodí do tří přehledných grafických ikon, jenž reprezentují jednotlivé PDF dokumenty. Takže pokud chcete lepit například Loď u.s.s.Patna tak si stáhnete dokumet z ikonky s touto lodí....:) jak jednoduché.
Group 02 is divided in to each ship, with the graphic icons represents downloadable PDF documents. So if you want to build U.S.S. Patna for example, just click on the icon with the picture of this ship to download relevant PDF file….how´s simple.

Skupina dílů 02 není příliš náročná na slepení. Obtížností se řadí někam začátek, tedy 2/5. Hodnocení o jeden bod zvíšila skupinka menších dílů, ty ale nejsou nepřekonatelné. Celá skupina má 18 dílů a slepovačka se rozprostírá na 3 listech .
Group 02 is not too hard to build. Level of difficulty is 2/5. That one point is for small parts. The whole group has 18 parts on 3 sheets.

Pokud jste dočetli až sem, nebo pokud přicházíte ze stránky ostatní v sekci lodě víte, že si můžete udělat vlastní bok lodi s tímto čistým addonem (přídavkem) v podobě proužku, který přelepíte přes slepené díly boků ale pozor, před nalepením dílů 13, 14 a 16, 17.
Here you can download blank side panels Add-on, which you can glue onto finished side plates parts, but before gluing parts no. 13, 14, 16 and 17 on it.

Menu | Project | Lodě/Ships | F.A.Q. | Download | Odkazy/Links | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku