sulaco

Hledat / Search

Přejdi na obsah

uss Sulaco

Lodě/Ships

Loď U.S.S. Sulaco snad ani nelze představovat, ale přesto pro nově příchozí dám pár informací.
There is no need to introduce the U.S.S. Sulaco, but for new fans, some information will be displayed here.

Model této lodi byl vytvořen pro film
Vetřelci (Aliens 1986) Jamese Camerona. Za designem se skrývá Syd Mead a tvrobou filmového modelu byli pověřeni bratři Skotakové. Za zajímavost stojí, že děla na Sulacu byla předělávána a model samotný je detailně vyhotoven jen na pravoboku.
The movie prop was constructed for James Cameron´s ALIENS (1986) movie. Syd Mead is responsible for the design and Skotak Brothers for the construction. Interesting Thing is, that the rail-guns positions were changed and the whole model is detailed from the right side only.

Galerie připravovaného modelu / Prepations of the model gallery

Příběhově je loď přidělena jako transport koloniálních mariňáků (USCM-United States Colonial Marines) , kteří mají prošetřit , co se vlastně stalo s kolonií na LV-426. Toť vše k fimové příběhové lince. Širší okolonosti okolo lodi byly popsány mnoha fanoušky a rozcházejí se i v docela podstatných detailech. Za sebe můžu říct jen to, co jsem odpozoroval a co mě připadne jako nejvíce pravděpodobné. Takže u.s.s.Sulaco má délku lehce přes 731 metrů , nese 2 výsadkové lodě UD-4L (jsem ochoten připustit i 4).Hangár pro výsadkové lodě má něco k 80ti metrům délky. Podle počtu záchranných modulů EEV by se maximální kapacita posádky dala počítat ke 100 lidí. Potvrzeno je zatím zhruba 30 (dva výsadky po 15 ti lidech). Loď dále disponuje 5ti hangáry pro přilétávající lodě. Tyto hangáry jsou obsluhovány portálovou rampou, která se pohybuje vždy před příslušné hangárové dveře. Další funkce lze jen odhadovat. Například ,co vyvolává umělou gravitaci nebo jaké má loď motory. Z vnějších znaku lze usoudit něco o výzbroji (kanony, railguny a částicová děla) nebo charakteristice pohonu (reaktor s chladící věží).
In the story is the ship assigned as a transport for colonial Marines (USCM-United States Colonial Marines), which must investigate, what happened with the colony on the LV426. That´s all to the movie line. In the bigger perspective there is no proper (correct) information. Most fans disagree on the major details of the back story. Personally, the only things that I can state are facts that were mentioned in the movie. So, the U.S.S. Sulaco is a little bit over 731 meters in length, carry two of the UD-4L Drop-ships (I can tolerate 4). The hangar for the drop-ships is over 80 meters in length. By the number of EEV vehicles we can calculate hypothetical capacity to 100 people. There are 30 crew members confirmed (two drops with 15 people). In the front hull there are 5 hangars for incoming ships. Two Portal ramps operated in front of the hangar doors on each side of the ship. Other functions are unknown. How is artificial gravity works, What kind of engines the ship have?..And so on. From the outer signs we can guess something about the weapons (cannons, rail-guns, partial beams), or engine character (rounded reactor with the " cooling tower")

Galerie filmového modelu / Movie prop gallery

u.s.s.Sulaco je prvním ze tří (Sulaco, Sulaco3, Patna) papírových modelů , který bude po částech možno stáhnout , vytisknout a slepit. Model je v kamufláži vybledlé a zašpiněné námořní modré. k Sulacu si můžete ještě stáhnout Addony (přídavky) v podobě výsadkových lodí Bug Stomper 01 & Smart Ass 02 a záchranného modulu BD-409 EEV v nové a zničené podobě. Všechny lodě včetně addonů jsou v měřítku 1:430. Tisk je uzpůsoben na formát A4 na šířku. Výsledný slepený model vychází zhruba na nějakých 175cm délky. Pokud chcete vědět víc o tisku nebo máte k tomuto tématu nějakou otázku, nejprve navštivte sekci F.A.Q. (nejčastěji pokládané otázky). Jinak jednotlivé díly Lodi hledejte v sekci příhodně nazvané Download.
U.S.S. Sulaco the is first ship of three (Sulaco, Sulaco3, Patna) paper-models, which will be downloadable here piece by piece trough time. Model has dirty navy blue camouflage. There is an Add-on in the shape of two drop-ships known as Bug Stopper 01 & Smart Ass 02 and an emergency escape vehicle - The BD-409 EEV in new and destroyed. All kits are designed to be printed on A4 format paper. The completed ship will be 175cm in length in this scale and printing settings. If you want to know more about printing or you have another question, first visit F.A.Q. section. You can find all of the models in the " Download" section

Menu | Project | Lodě/Ships | F.A.Q. | Download | Odkazy/Links | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku