sulaco

Hledat / Search

Přejdi na obsah

Struktůry na břiše lodi / Belly structures

Download > Project Sulaco 1:430

04.02.2011
Opět je tu čas na další aktualizaci. Tentokrát to je Skupina 06 pojmenovaná jako Struktůry na břiše lodi. A znovu asi potěší stavitele lodi PATNA , protože tato struktůra je opět v tmavomodré kamufláži s označením WY na hangárových dveřích.
It´s time for another update. This time it is Group 06 named as Belly structures. Those of you who are building the Patna ship will be pleased, because this structure is in dark blue paint with the WY logo on the hangar door again.

Opět je tato část rozdělena podle lodí do PDF souborů:
Again, this group is separate into specific (ship)
PDF files.


Skupina 06 je jednodušší. Obsahuje pouze jeden objekt ,který je menší (jeřáb) proto obtížnost 3/5. Celá skupina má 30 dílů na 5ti listech.
Group 06 is one of the easier groups. It contains one difficult group only (the crane). That´s why 3/5 stars. Whole group has 30 parts on 5 sheets.


Slepený celek vypadá takto a reprezentuje asi 18% lodi.
The final unit look like this picture and represents 18% of the whole ship.


06.02.2011
Upozornění: Skupinu 06 lepte ke skupině 05 tak, že slícujete jejich zadní plochy a tím na přední části vznikne nepatrný odskok - viz obrázek.
Notice: Glue the Group 06 to Group 05 in specific way. Match their back surfaces. The noticeable recoil on the front surface will appear because of that - just like in the picture below..

Menu | Project | Lodě/Ships | F.A.Q. | Download | Odkazy/Links | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku